„Ideje nyerni a 7Days márkával” nyereményjáték szabályai

A nyereményjáték szervezője:

Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ep. IV. em).

Szervező:

Peppermint digital sro (székely: Pernerova 635/57, 186 00, Prága 8, cégjegyzékszám: 28525001, adószáma: CZ28525001).

1/9 A nyereményjáték időtartama

Az „Ideje nyerni a 7Days márkával” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „nyereményjáték”) 2024. április 01. és 2024. május 31. között (a továbbiakban: „nyereményjáték időtartam”) kerül megrendezésre a Magyar Köztársaság területén.

2/9 Részvételi feltételek

A nyereményjáték résztvevőjévé válik az a 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: „játékos” vagy „résztvevő”), aki a nyereményjáték időtartama alatt felkeresi a https://win-7Days.hu oldalt, a nyereményjátékban való részvétel minden egyéb, jelen szabályzat szerinti feltételét teljesíti, és jelen szabályok szerint aktívan részt vesz a nyereményjátékban.

A nyereményjáték résztvevője és nyertese csak az a résztvevő lehet, aki állandó magyarországi lakhellyel rendelkezik.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Mondelez Hungária Kft., a Mondelez Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe, a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3/9 Technikai részletek

A nyereményjátékban a Mondelēz bármely 7Days termékének megvásárlásával részt lehet venni, bármely magyarországi üzletből vagy webáruházból, amely érvényes adóbizonylatot állít ki.

Résztvevővé válik az a személy, aki a fenti feltételeknek megfelel, és a https://win-7Days.hu weboldalon a nyereményjáték időpontjában minden megadott adatot kitölt, ezzel regisztrál a nyereményjátékra (továbbiakban: „regisztráció”). A játékosoknak a regisztráció során meg kell adniuk keresztnevüket, vezetéknevüket, címüket, e⁠-⁠mail-címüket és telefonszámukat. Ezen túlmenően a játékosoknak a jelen szabályzat 4. pontja szerinti a nyereményjáték bizonylatáról fényképet (szkennt) kell feltöltenie, és ki kell töltenie a bizonylat regisztrációs számát (AP kód, nyugtaszám vagy egyéb egyedi kód), amely megegyezik a nyereményjáték bizonylattal. Abban az esetben, ha a játékos a regisztrációs adatokat nem az előírt tartományban adja meg, vagy nem tölti fel a jelen szabályzat 4. pontja szerinti fényképet (szkennt) a nyereményjáték bizonylatáról, nem vehet részt a nyereményjátékban, és a nyereményjátékból kizárásra kerül. minden ellenszolgáltatás nélkül.

Minden játékos korlátlan számú igazolással játszhat. Ezért lehetőség van egy résztvevő regisztrációjával több bizonylat feltöltésére (tehát mindig új nyugtával és minden nyugta csak egyszer tölthető fel). A nyertes azonban a nyereményjáték teljes időtartama alatt csak egyszer nyerhet.

A nyereményjáték 9 (kilenc) fordulóból áll. Minden forduló lejárta után 1 db nyugta kerül kisorsolásra, melynek tulajdonosa (azaz az adott forduló adott időpontjában a kisorsolt nyugtát regisztráló játékos) lesz a tablet (1. kategória nyertese) nyertese. Ezen felül minden forduló lezárása után 1 db nyugtát sorsolunk ki, amelynek tulajdonosa (azaz az a játékos, aki a kisorsolt nyugtát az adott forduló adott határidejében regisztrálta, és a sorsolási sorrendben második lesz) lesz az okosóra (2. kategória nyereménye) nyertese. Ezzel egyidejűleg minden forduló lejárta után további 7 db nyugta kerül kisorsolásra, amelyek tulajdonosai (tehát az adott forduló adott időpontjában a kisorsolt nyugtákat regisztráló játékosok harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, sorsolási sorrendben nyolcadik, kilencedik) egyenként nyernek 1x 80 000 Ft értékű utalványt elektronikai cikkek vásárlására (3. kategória nyertese).

A sorsolás mindig csak azokból a nyugtákból történik, amelyeket az adott forduló adott időpontjában regisztráltak. Ugyanakkor csak a feltöltött nyugták kerülnek kisorsolásra:

1. forduló 2024. 04. 01-jén, hétfőn 0:00 órakor kezdődik és 2024. 04. 07-én, vasárnap 24:00 órakor ér véget. Az első forduló sorsolására 2024. 04. 08-án, hétfőn kerül sor.

2. forduló 2024. 04. 08-én hétfőn 0:00-kor kezdődik és 2024. 04. 14-én vasárnap 24:00-kor ér véget. A második forduló sorsolására 2024. 04. 15-én, hétfőn kerül sor.

3. forduló 2024. 04. 15-én, hétfőn 0:00-kor kezdődik és 2024. 04. 21-én, vasárnap 24:00-kor ér véget. A harmadik forduló sorsolására 2024. 04. 22-én, hétfőn kerül sor.

4. forduló 2024. 04. 22-én hétfőn 0:00-kor kezdődik és 2024. 04. 28-án vasárnap 24:00-kor ér véget. A negyedik forduló sorsolására 2024. 04. 29-én, hétfőn kerül sor.

5. a forduló 2024. 04. 29-én hétfőn 0:00-kor kezdődik és 2024. 05. 05-én vasárnap 24:00-kor ér véget. Az ötödik forduló sorsolására 2024. 05. 06-án, hétfőn kerül sor.

6. a forduló 2024. 06. 05. hétfőn 0:00 órakor kezdődik és 2024. 12. 05. vasárnap 24:00 órakor ér véget. A hatodik forduló sorsolására 2024. 05. 13-án, hétfőn kerül sor.

7. a forduló 2024. 05. 13-án, hétfőn 0:00-kor kezdődik és 2024. 05. 19-én, vasárnap 24:00-kor ér véget. A hetedik forduló sorsolására 2024. 05. 20-án, hétfőn kerül sor.

8. a forduló 2024. 05. 20-án, hétfőn 0:00-kor kezdődik és 2024. 05. 26-án, vasárnap 24:00-kor ér véget. A nyolcadik forduló sorsolására 2024. 05. 27-én, hétfőn kerül sor.

9. forduló 2024. 05. 27-én, hétfőn 0:00-kor kezdődik és 2024. 05. 31-én, pénteken 24:00-kor ér véget. A kilencedik forduló sorsolására 2024. 06. 03-án, hétfőn kerül sor.

Ha nem vesz részt elegendő számú játékos a verseny fordulójában, és nem lehet az összes díjat kisorsolni, a ki nem osztott díjakat a szervező visszatartja.

A nyereményjátékon nem vesznek részt azok, akik a nyereményjátékon való részvétel feltételeinek nem felelnek meg, vagy a nyereményjáték szabályzatát megsértik, vagy ki lesznek zárva belőle. Ha kiderül, hogy a fentiek ellenére, például a játékos által megadott hamis adatok miatt ilyen személy lett a nyereményjáték nyertese, a nyereményre nem jogosult, és a nyeremény kártalanítás nélkül a Szervezőre száll vissza. A szervezők ezért fenntartják maguknak a jogot, hogy a résztvevőket kártérítés nélkül kizárják nyereményjátékból, vagy a nyereményt megtagadják (ilyen esetben a nyereményt kártalanítás nélkül visszaveszi a szervező), különösen azon résztvevők, akik csalárd, tisztességtelen vagy becstelen magatartásban vétkesek, illetve a játékosok esetében, akik megsértik a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a jó erkölcsöt vagy a tisztességes játékszabályokat, illetve a szervezők vagy bármely más játékos jó hírnevét, beleértve harmadik személyek révén is, még akkor is, ha akár csak alapos gyanú merül fel ilyen magatartásra, vagy ha kétséges, hogy a versenyzők tisztességes módon szerezték meg a bevételeket.

4/9 Nyereményjáték igazolás

A nyereményjáték bizonylat egy nyugta, amely igazolja, hogy a nyereményjáték időtartama alatt (azaz 2023. 04. 01 - 2024. 05. 31 között) bármely magyarországi üzletben vagy webáruházban legalább egy 7Days márkájú Mondelēz márkaterméket vagy ezek kombinációját vásárolta meg. A pályázó köteles a bizonylatot megőrizni nyerés esetére, valamint a nyereményjáték feltételek teljesítésének esetleges utólagos ellenőrzésére. A vásárlás dátumaként a 2023. 04. 01. és 2024. 05. 31. közötti dátumot fogadjuk el. A nyereményjáték bizonylatot a pályázónak le kell fényképeznie vagy beszkennelnie, majd a nyereményjáték oldalra feltöltenie oly módon, hogy a 7Days márkás nyereményjáték termék vásárlására vonatkozó rész és a bizonylat AP kódja (vagy számlaszám vagy egyéb egyedi kód) ) és a vásárlás dátuma jól látható és olvasható legyen. A bizonylat feltöltése előtt a résztvevőnek regisztrálnia kell a nyereményjáték honlapján.

A nyugta fényképének (szkennelésének) a következő formátumúnak kell lennie: jpeg, png, jpg vagy pdf. A bizonylatról minden feltöltött fényképnek (szkennelésnek) eredetinek kell lennie, és a játékos által készítettnek kell lennie. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a rendszerből azokról a bizonylatokról készült fényképeket (szkenneléseket), amelyek nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, akár ugyanazon, akár más játékosok által ismételten bekerülnek a rendszerbe, illetve elektronikusan vagy más módon módosítottak. A fenti feltételeknek nem megfelelő bizonylatokról készült fényképek (szkennelések) nem vesznek részt a nyereményjátékban, ill kizárásra és törlésere kerülnek.

5/9 Nyeremények

1. kategória: Tablet

Heti 1x tablet, amelynek értéke 460 771 Ft. Minden heti nyereményjátékkörben ezekből a Díjakból 1 darab kerül kisorsolásra, tehát ebből a Díjból összesen 9 darabot lehet megnyerni.

2. kategória: Okosóra

Heti 1 x okosóra, melynek értéke 341 837 Ft. Minden heti nyereményjátékkörben ezekből a Díjakból 1 darab kerül kisorsolásra, tehát ebből a Díjból összesen 9 darabot lehet megnyerni.

3. kategória: 80 000 Ft értékű utalvány elektronikai cikkek vásárlására

1.-8. hét – heti 7 db 80 000 Ft értékű utalvány elektronikai cikkek vásárlására.
9. hét – 5 db 80 000 Ft értékű utalvány elektronikai cikkek vásárlására.
Az első nyolc fordulóban 7, az utolsó kilencedik fordulóban pedig 5, összesen tehát 61 ilyen nyeremény kerül kiosztásra.

A nyeremények kizárólag személyes felhasználásra szólnak.

6/9 A győztesek

Minden nyertes e⁠-⁠mailben kap értesítést nyereményéről a nyereményjáték lezárása után. Ezt követően a nyertesekkel a nyereményjáték szervezője felveszi a kapcsolatot a nyeremény megfelelő kézbesítéséhez szükséges személyes adatok (születési idő és állandó lakcím) megszerzése érdekében. A nyereményt postai úton/futárszolgálattal küldjük ki a nyertesnek. A nyertes köteles személyes adatait a nyereményjáték szervezőjével közölni a nyereményjáték szervező által meghatározott határidőn belül. Ha ezt a megadott határidőn belül nem teszik meg, a nyereményt a nyereményjáték szervezője visszaveszi.

A nyereményt 2024. 07. 31-ig kiküldjük ki nyerteseknek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bejelentett nyereményeket hasonló típusú és azonos értékű nyereményekkel helyettesítse, valamint a nyereményátadás feltételeit megváltoztassa.

7/9 A nyereményekhez kapcsolódó további feltételek

Az át nem vett nyeremények a nyereményjáték szervezőjéhez visszakerülnek. A nyeremény akkor is át nem vettnek minősül, ha azt 2024. 08. 16-ig nem adtak át a nyertesnek.

Az elektronikai termékekre, valamint táblagépekre és okosórákra vonatkozó utalványokkal kapcsolatos bármilyen követelést vagy kárt közvetlenül ezeknél a nyereményszolgáltatóknál kell érvényesíteni.

A szervezők nem vállalnak felelősséget a nyereményértesítők kézbesítésének elmaradásáért, illetve ezen értesítések jelen szabályzatban meghatározott határidőn túli kézbesítéséért, amely az elektronikus levelezés meghibásodása vagy egyéb, rajtuk kívül álló ok miatt történt, illetve a futárszolgálaton keresztül küldött postai küldemény kézbesítéséért. amelyen keresztül magát a nyereményt küldik el.

A nyeremények ábrázolása a nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólapok, plakátok, honlapok stb.) csak illusztráció, és nem mindig felel meg a nyeremények tényleges megjelenésének.

8/9 Hozzájárulás a szabályokhoz és a személyes adatok védelméhez

A nyereményjátékra való jelentkezési lap kitöltése részeként minden játékosnak hozzájárulását kell adnia a szabályokhoz és a jelentkezési lapon belüli személyes adatok kezeléséhez, azaz vezeték- és keresztnév, cím, e⁠-⁠mail cím, telefonos elérhetőség megadásához. A személyes adatokat a nyereményjáték szervezése és értékelése céljából használjuk fel, ideértve, de nem kizárólagosan, a résztvevők azonosítását a nyereményjátékban, a nyereményjátékban résztvevők adatbázisába való felvételét, a nyertesek számára nyeremények kézbesítését vagy nyereményjáték szabályzatának betartásának érdekében.

A játékosok személyes adatai a játékos hozzájárulása nélkül kezelhetők a nyereményjáték szervezője és lebonyolítója, valamint más pályázók jogos érdekeiből, így különösen a nyereményjáték szabályzatának betartásának ellenőrzése céljából a verseny szervezésével kapcsolatos jogérvényesítés és jogi igények esetleges érvényesítése, valamint a verseny szervezésével kapcsolatos jogvitákban vagy a verseny szervezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban való esetleges védekezés céljából.

A személyes adatok megadása a nyereményjáték céljából önkéntes, de a verseny szervezéséhez, különösen a nyeremények kiküldéséhez, illetve a nyereményjáték szabályzatának betartásának ellenőrzéséhez szükséges feltétel, mivel a játék szervezéséhez elengedhetetlen, hogy a játékosok megadják személyes adataikat, és hozzájárulnak személyes adataiknak a szükséges mértékben történő kezeléséhez. Ha a játékos nem járul hozzá a megadott személyes adatok megadásához és/vagy kezeléséhez, ill visszavonja a megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, és szükség esetén kéri azok törlését, ez a résztvevő nyereményjátékban való részvételének megszűnését vonja maga után, beleértve a nyerési jogának elvesztését is. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyet nem értést (a hozzájárulás visszavonását) az alábbi módon lehet közölni: e⁠-⁠mailben a contest@peppermint.cz címre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok egyéb jogcímek alapján történő feldolgozását, különösen a verseny szervezőjének és lebonyolítójának, valamint más versenyzőknek a jogos érdekei miatt, különösen a szabályok betartásának ellenőrzése céljából, illetve a verseny szervezésével kapcsolatos jogérvényesítés és jogi igények érvényesítése, valamint a verseny szervezésével kapcsolatos jogvitákban vagy a verseny szervezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban való esetleges védekezés céljából.

A feldolgozási idő a nyereményjáték időtartama és az összes nyereménynek a nyertesek részére történő elküldéséig vagy a szervező részére történő visszaszolgáltatásig tart. Hosszabb ideig a szervező csak akkor kezelhet személyes adatokat, ha azok hosszabb idejű megőrzését jogszabály vagy a szervezők vagy más játékosok jogos érdeke indokolja, különösen a jogok és jogi igények esetleges érvényesítése, valamint a nyereményjáték szervezésével kapcsolatos jogvitákban vagy a verseny szervezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban való esetleges védekezés céljából.

A játékos által megadott személyes adatok kezelője a nyereményjáték szervezője. A pályázók által megadott személyes adatokat a szervezőn kívül feldolgozóként a nyereményjáték szervezője által felhatalmazott jogalanyok is kezelhetik, az ő utasítása szerint és a szervezővel azonos célból, így különösen a nyereményjáték szervezője, szállító cégek, informatikai szolgáltatás. beszállítók és könyvelők, adó- és jogi tanácsadók.

A játékosi jogokat a contest@peppermint.cz címen lehet érvényesíteni. Ezen az e⁠-⁠mailen a játékos kifogásokat, kéréseket, panaszokat vagy egyéb kérdéseket nyújthat be a szervezőnek. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e⁠-⁠mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400, +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; fax: +36 (1) 391 1410; Hivatali kapu: Rövid név: NAIH KR ID: 429616918

Minden játékost különösen a következő jogok illetik meg a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban:

 • a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog, amelynek értelmében tájékoztatást kaphat a szervezőtől arról, hogy személyes adatait kezelik-e, milyen célból, milyen terjedelmű adatokat kezelnek, és ha igen, kiknek adták ki ezeket az adatokat
 • pontatlan vagy téves adatok helyesbítésére való jog, ill. hiányos személyes adatok kitöltése
 • a személyes adatok törléséhez való jog abban az esetben, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha a játékos visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogi oka, vagy abban az esetben, ha a személyes adatot jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatot törölni kell a szervező jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében (az elfelejtéshez való jog)
 • a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog abban az esetben, ha a versenyző tagadja a személyes adatok pontosságát a szervezőnek a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig, abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése jogellenes, és a versenyző nem hajlandó törölni a személyes adatokat, hanem kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy abban az esetben, ha a szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célokból, de a versenyzőnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett jogosult az adathordozhatóságra, amelynek értelmében a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt és géppel olvasható formátumban megkaphatja saját maga vagy egy másik adatkezelő számára
 • tekintettel arra, hogy a személyes adatok megadása a jelen nyereményjátékban való részvétel szükséges feltétele és e nélkül nem lehetséges, ha a szervezőt felkérik a megadott személyes adatok továbbítására és törlésére, az a pályázó részvételének megszűnését vonja maga után. a nyereményjátékban, beleértve a nyerési jog elvesztését
 • tiltakozás joga a személyes adatok kezelése ellen a szervezők, vagy más játékosok jogos érdeke alapján a jelen nyereményjáték megrendezésével kapcsolatban
 • a játékosok személyes adatainak kezelése nem képezi automatizált adatkezelésen alapuló döntések tárgyát
 • a panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e⁠-⁠mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400, +36 (30) 683-5969
  +36 (30) 549-6838; fax: +36 (1) 391 1410 történhet a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok megsértésének gyanúja esetén

A személyes adatok kezelésére különösen a jelen szabályzat, illetve a jelen szabályzatban kifejezetten nem szabályozott kérdésekben a szervező személyes adatok védelméről szóló általános nyilatkozata az irányadó. Ezek az adatvédelmi szabályok és rendelkezések elsőbbséget élveznek a szervező általános adatvédelmi nyilatkozatával szemben.

A szervező ezúton tájékoztatja a nyereményjáték résztvevőit, hogy a nyereményjáték honlapján úgynevezett sütiket használhat, kizárólag azok technikai lebonyolításának megkönnyítése érdekében. A sütiket kezelheti vagy letilthatja az összes általános webböngésző eszközeivel.

A regisztráció kitöltésével és benyújtásával, valamint a nyereményjáték feltételeinek elfogadásával, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásával a pályázó tudomásul veszi és elfogadja jelen nyereményjáték szabályzatának feltételeit.

Ha a játékos nem fogadja el a nyereményjáték szabályzatot, nem vehet részt a nyereményjátékon.

9/9 A nyereményjáték további fontos feltételei

A nyereményjátékban való részvétellel minden résztvevő kijelenti, hogy egyetért a nyereményjáték szabályaival, és kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a szabályokat fenntartás nélkül betartja.

A résztvevőnek nincs jogi igénye a nyereményre A nyeremények vagy a nyereményjátékban való részvétel érvényesítésére semmilyen jogi vagy bírósági eljárás nem kezdeményezhető. A szervező ezúton nem vállal kötelezettséget a nyereményjáték résztvevőivel szemben, a szervezőtől a jelen szabályzatban meghatározott és a szervező által meghatározotton kívül más teljesítést nem követelhet, ezért a nyeremény másodlagos kifizetésére nincs lehetőség készpénzben vagy más teljesítési formában.

A nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot a nyereményjáték szabályzatának egyoldalú, ellenszolgáltatás nélkül történő megváltoztatására, a nyereményjáték megszakítására, idő előtti befejezésére vagy ellenszolgáltatás nélküli törlésére.

A nyereményjátékkal kapcsolatos promóciós anyagokon közölhető a szabályzat rövidített változata, de ezek tekintendők a nyereményjáték egyetlen, teljes és végleges szabályainak, és irányadóak. A szabályzat teljes, naprakész szövege a nyereményjáték időtartama alatt folyamatosan elérhető lesz a https://win-7Days.hu oldalon.

A nyereményjáték szervezője bármikor jogosult a nyereményjátékon való részvétel minden feltételét ellenőrizni, és vita esetén saját belátása szerint a vitát elbírálni és abban végleges döntést hozni , valamint dönteni versennyel kapcsolatos kérdésekben. A szervező tájékoztatja a játékosokat, hogy a fogyasztói nyereményjátékok a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartoznak. A fogyasztóvédelmi törvény betartását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felügyeli, http://www.nfh.hu/.

Budapest, 2024. március 12.